Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Инициация с кристали

Инициация с кристали

Кристалите и камъните са не просто предмети, свързани със свещеното знание на шаманизма и магията. Те са обекти, свързани с върховния дух на пространството, тъй като имат способността да материализират и сгъстяват енергията до базови видими стойности. Кристалите са магични предмети, тъй като носят висши вибрационни сили. Освен това те  се считат и за одушевени носители на силата на конкретното място, където се е случила материализацията на даден кристал. Кристалите имат насочен поток на енергията, който свързва физическата и духовната реалност.

От древни времена кристалите са задължителен атрибут на шаманите и магьосниците, които били привлечени от възможностите, разкривани от тези предмети. В културата на Андите кристалите играят особено важна роля. В космогоничните представи на андските индианци те се асоциират с природата на Апус (съзнанието на планинския дух), а силата им се класифицира на седем подвида. Това прави Апус духа на една от системите, които могат съзнателно да се закрепят в нашето вегетативно пространство. Той бива представен от определена планина или дори кристал, ако кристалната му структура позволява натрупването на енергия.

Именно това напълване с енергия определя инициационния потенциал на кристала. Самото разделяне се основава на вътрешна връзка, при което се образува свещен съд, подобен на изумруд с правилна геометрична форма.  Всички обекти в определено пространство имат кристална форма, която играе важна роля за напълването и запазването на енергията в определено макрокосмично поле или място на инкубиране и акумулиране на енергията, каквито са, например, Древен Египет, Древен Китай или Андите.

Именно затова инициацията с кристали обединява следните условия: място или пространство с кристални честотни характеристики и сила на шамана, чрез която да постигнете единение с кристала.

Автор: Бен Челеро (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата