Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Гу Ян

Страна: Русия

Гу Ян

Гу Ян (Гулнара Халиуллина)

Практически опит — от 1998 година

 

Гу Ян (Гулнара Халиуллина) е майстор от проекта The Perfect One, ниво „Бяла роза“. Преподава от 15 години. Специалист е по даоистка алхимия. Даоисткото й име е Гу Ян.

От дете Гулнара е привлечена от всичко, свързано с живата природа. Така става биолог по образование и формира устойчив материалистичен светоглед, който обяснява всички събития и житейски явления чрез природните закони. „Онова, което не можеше да се възприеме непосредствено – да се види, измери – не съществуваше за мен. Светът бе обясним и рационален,“ – спомня си Гу Ян.

Повратният момент идва с книга, в която се описват експерименти по предаване на информация между растения – как растенията могат да си сигнализират за причиняваната им болка: „Книгата бе успяла нагледно да обясни нематериалното съществуване, а и у мен се бяха натрупали въпроси, ненамерили отговор в света на природните закономерности… Всичко това ми помогна да открия финия, непроявен свят, в който причините и следствията могат да бъдат нематериални, но не по-малко действителни от това,“ – казва тя.

Това се случва през 1998 година, когато Гулнара посещава и филиала на центъра ИНБИ в Нижни Новгород: „Не разбрах много от първите занятия. Но помня добре, че нещо „зацепи“ – имаше значителна разлика „преди“ и „след“ занятията. Разликата беше във всичко – в усещането на тялото, чувствата и мислите. И се случи нещо поразително – след занятията у мен се появи друг поглед към същото събитие. А това означаваше, че светът не е така еднозначен, както по-рано ми се струваше“.

Следват 10 години занятия в група, преподаване и развиване във филиала на Нижни Новгород. През 2009 канят Гулнара в московския център на ИНБИ, на който тя днес е директор.

„Сега вече разбирам, че основният ми жизнен интерес е да разбера истинската природа на явленията и събитията, – разказва Гу Ян. – Светът не е такъв, какъвто ни се струва на повърхността. Практиката ни помага да проникнем в онези дълбинни закономерности, които лежат в основата на всичко. Тогава започваш да разбираш същността на нещата.“

На въпроса какво може практиката да даде на неопитния човек, майсторът отговаря така: „Практиката ни дава възможност да избираме. Да изберем между себе си като даденост, породена от условията, в които сме се родили и били възпитани, и себе си като резултат от собствените си усилия. Възможността за развитие е най-ценното нещо, което носим. А такава възможност е жалко да се пропусне!“