Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Церемония среща със Сан Педро

Церемония среща със Сан Педро

Церемония Сан Педро — една от най-сложните и взискателна към учатниците шаманска церемония в древните Анди. Сан Педро — много силно лекарство, което действа два пъти по-дълго, отколкото аяхуаска.

Аяхуаска – женското, а Сан Педро – мъжкото от тези две растения. Еквадорските шамани казват, че аяхуаска показва на човека това, което трябва да измени в себе си и указва проблемите му, а уачума (напитка от Сан Педро) дава реална сила за изменения.

Сан Педро прониква директно в дълбочината на нашето тяло, преодолява защитата на ума и неговото съпротивление. И докато аяхуаска е вътрешно пътешествие във вселената вътре в нас, Сан Педро е по-скоро външно пътешествие, което ни показва как другите измерения се съчетават с нашата физическа реалност и показват многоизмерността на нашата природа. Сан Педро не засяга двигателните умения, както аяхуаска, затова можете да се движите нормално и да се грижите за своите физически потребности по време на пътешествието със Сан Педро.

Сан Педро (Echinopsis pachanoi) — тънък колонен кактус, расте в планината Анди в Южна Америка (Аржентина, Боливия, Колумбия, Чили, Еквадор и Перу). Сан Педро е бил важен елемент в духовните церемонии на различните коренни култури от хилядолетия. В контекста на тези церемонии е известно, че преживяването в Сан Педро е емпатично и потенциално променящо живота, насърчавайки към качествен самоанализ, изцеление и чувство на вътрешно благоговение.

По традиция Сан Педро се консумира или самостоятелно, или с други растения в специална церемониална напитка. Сан Педро церемонията е важно да се извърши с квалифициран курандеро (лечител). Тези церемонии често продължават цяла нощ и се повтарят в продължение на няколко дни. Шаманите курандерос могат да използват и други растения в допълнение към Сан Педро.

Церемониите традиционно се провеждат на “олтара на изцелението”, в специален хълм, покрит с различни предмети на сила – древни артефакти, камъни, знаци и др. Обикновено те са обособени в три зони или полета, в съответствие с тяхното енергийно подреждане – положителен (даващ живот), отрицателен (отнемане на смъртта) или неутрален.

Преди да консумират Сан Педро, участниците в церемонията се почистват с „ баня за духовен цъфтеж“ (baño de florecimiento, baño de florecimiento) и често те смъркат тютюн. След това всеки участник преминава през подготовка и настройка от курандерото.

Каквото и да се случи по време на церемонията, всички полезни ефекти обикновено се приписват на растението, а не на лечителя или шамана. Лечителят се счита за посредника, който „активира“ кактуса, за да стимулира петте сетива на пациента чрез музика, парфюм, символи и други ритуални елементи.

По време на церемонията разликите между тялото и ума изчезват на заден план. Лечителите могат да разпознаят медицинските причини за болестта и дори да приложат фармацевтичните продукти на практика, но обикновено надхвърлят чисто физическия формат в търсене на основната духовна основа на болестта.

Съвременните изследователи са склонни да формулират това в психосоматични термини, разглеждайки болестта като мисловна форма и действието на растението като възможност да видят произхода на собствената си болест без осъждане или тълкуване от други.

Автор: Бен Челеро (Олег Черне)

INBI България

Видео

  • Интервю за шаманската церемония Сан Педро

Препоръчваме по темата