Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Церемония Карпай

Церемония Карпай

Новите Пазители идват на нашата Земя, 

А тези, които са нанесли голяма вреда на Майката Земя, 

Трябва да изменят отношението си към нея, 

Трябва да изменят себе си.

 

Пет века индианските шамани пазят своите тайни знания. И сега с настъпването на новото време, те предричат настъпване на Златен век, Златното хилядолетие на света. Техните пророчества говорят за бурни изменения, произхождащи на Земята и в съзнанието на хората, и тези изменения предопредлят нашето бъдеще и нашата духовност. Великата промяна вече е започнала и в резултат на това трябва да се появи новият човек.

Церемония Карпай ни предоствя възможност да видим себе си не такива, каквито сме били в миналото, а такива, каквито ще бъдем в бъдещето. Карпай – това е древна индианска церемония за взаимодействие с великите сили на природата.

Древните церемонии се явяват важни фактори за реално израстване, описани в древните пророчества. Според древните писания шаманите пренасят чистата енергия от предците в днешното време.

Карпай – това е церемония, която изменя отношението на човека към времето и към неговия дух. Карпай съединява човека с древните знания и сили, които са недостъпни за обикновения човек. Тези, които получават посвещение със силата на тази церемония са специални хора, които придобиват способността да помагат на пространството. Участието в такава церемония означава придобиване на голяма  възможност за вашето развитие. Целта на това голямо духовно пътешествие се състои в това да пречистим нашата енергия и ум.

 

Церемония инициация Карпай

Карпай – това е особен ритуален процес, който андийския жрец отваря като врата. Силата на тази церемония идва от великите духове Апус, изразяващи духовната енергия на трите мощни сили на живота:

  • Ячай (Yachay). Духовна мъдрост, която се отваря, чрез чакрите.
  • Каусай (Causay). Дарът на живота, представен от силата на сърцето.
  • Янсай (Yancay). Усилие, посветено на мисия или цел.

Силата на церемонията Карпай идва от специално пространство, което представлява следните сили:

  • Ханан-Пача (Hanan Pacha). Тайнствената сила на Вселената и небесните богове.
  • Кай-Пача (Kay Pacha). Мистериозната сила на Пачамама (Майката Земя), енергията на всички живи същества.
  • Уку-Пача (Uku Pacha). В традицията на инките това е вечния рай на духовете от отвъдния свят.

Тази церемония се извършва, за да даде възможност на посветения в неговото духовно пътуване. Жрецът пако (пампамисайок) се свързва с духовете на стихиите, които обитават Андите и това осигурява духовна защита и помага за придобиване на здраве.

 

Особености  на церемонията

По време на церемонята получаваме енергия, сила и мощ в съответствие с нашите намерения. Церемонията дава следните възможности:

  • разбиране на тайните и разрешение за получаване на древна мъдрост;
  • позволява да придобием духовна сила и дава възможност за работа с пространството;
  • помага да вдъхнем енергия в живота, пробужда потенциала в нас.

Автор: Бен Челеро (Олег Черне)

INBI България

Препоръчваме по темата