Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Алимат

Страна: Украйна

Алимат (Тамила)

Практически опит от 1995 година.

Оставената на слънце глинена чаша ще си остане глинена чаша. За да се превърне в порцелан, тя трябва да премине през нажежената до бяло пещ.

 

От дете наблюдавах случващото се около мен и ясно усещах как нещо липсва в моята реалност. Усещах, че не мога напълно да се идентифицирам със заобикалящата ме действителност и част от мен е просто наблюдател.

Привличаха ме познания в различни сфери и обучението във факултета по международни отношения се превърна в място, което временно задоволи интересите ми.

От ранна възраст вътрешното ми търсене привличаше в света ми хора, които притежаваха знания, надхвърлящи границите на обичайната реалност, и следвайки техните препоръки, аз четях много. Но разбирането на прочетените книги си оставаше 0%, затова реших, че ми е необходимо някакво базово познание, въз основа на което да започна да разбирам и трупам нови знания.

Един ден в живота ми неочаквано се появи магията на знанието заедно с група хора, всеки от които имаше свой собствен неповторим опит. Сред тях разпознах като свой учител Виктор, при когото се обучавам вече 22 години. Умението на Виктор да обяснява и преподава бе онова, което бях търсила дълго време. Дългогодишният му опит и постоянният стремеж към развитие и самоусъвършенстване са постоянен извор на вдъхновение за мен.

Неговата група следваше идеята на Гурджиев нищо да не се отхвърля, а всичко да се приема, но без да му се придава изключително значение. Основният постулат на нашата група е „Не си създавай кумири“. Ежедневното медитиране и практикуване се превърнаха във вид храна за мен, без която не започвам деня си. Дисциплината на действията и следването на макрокосмичните цикли, на които са подчинени практиките, спомогнаха за създаването на ново тяло и съзнание. Походите в планината всеки уикенд, практикуването и животът на самите върхове на планините ми дадоха възможност да срещна аспекти от себе си, които остават скрити в обикновения социален свят, както и възможност за мистичен контакт с духовете на природата.

Един ден, по благоволението на небесните и земните сили, се появи възможност да се включа в структурно по-обширното пространство на школата ИНБИ. Тук взаимодействах вече по-задълбочено с майстора и учителя ЧОМ в неговото поле на монументално-интегрални знания. Участието в семинари, мероприятията в места на силата, работата в творчески групи с уникални учители Атланти обогатиха познанията ми в множество нови сфери и ми дадоха възможност да усвоя въз основа на предишния си опит структури от нов порядък.

С почит към всички източници на знание и майсторите, които ги представляват на земята, аз започнах нов етап, ново предизвикателство пред личността чрез нови формули за развитие и култивиране на нови навици.

INBI Даоистка алхимия, INBI България