Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
"DaoWoman. Пътят на Истинната дева. Пътят за познание на хармонията " Цайхун Шаонюй, 12 октомври – 21 декември
Промоция!

При покупка на 4 занятия, получавате отстъпка от 10 лв

Oleg TCHerne offline

Пътят за познание на хармонията

DaoWoman

Програма

„Ако в душата има светлина, в човека ще има и красота. Ако в човека има красота, в дома ще има хармония. Ако в дома цари хармония, в страната ще има ред. Ако в страната има ред, в света ще има мир“.  Китайска поговорка

 

В регулярните занятията от даоисткото женско направлие DaoWоman методологично ще следваме преминаването през 4 основополагащи теми с даоистки практики, насоки и инструменти за постигане и поддържане на хармонично състояние.

Хармоничното състояние не само, че е заложено в женската природа, но е важно както за благосъстоянието и развитието на жената, така и за благополучието на обкръжаващото я пространство.

Първата крачка за жената е умението да принадлежи на природата си, което изисква правилно и задълбочено отношение преди всичко към себе си. Следващата е постигането на регулярност, която допринася за истинско дълбоко удовлетворение.

 

Особености на програмата

Програмата настройва жената към нейната истинна същност да изгражда правилно отношение и регулярна грижа за себе си.

В периода октомври – декември ще преминем през първите две теми за възстановяване и настройка на Истинното тяло.

А в периода февруари – юни ще разгледаме следващите две теми за укрепване на тялото и съзнанието.

Регулярното участие в занятията ще позволи за снемане на блокажи в тялото, възстановяване на циркулацията на енергията, укрепване на реподуктивната система, постигане на баланс и уравновесеност на физическо, енергийно и ментално ниво.

Затова е необходимо да взаимодействаме активно, да споделяме и натрупваме опит както в груповите онлайн занятия и беседи на живо, така и чрез самостоятелна работа, за което е нужна и дисциплина. Често дисциплината се възприема като ограничение и тежест, но тя реално позволява постигане на вътрешна опора, напълненст и последваща свобода и лекота за взимане на правилните за нас решения.

Програмни блокове

 • I тема „Възстановяване на Истинното тяло“

  Разблокиране наженското тялото. Разблокирането и снемането на блокажи е първата и много важна практика за възстановяване на тялото и нормалното протичане на процесите в него. Снемането на блокажи в ключови зони за женското тяло възстановява вътрешната циркулация на енергията като се създадат условия за нейното съхраняване, иначе тя само ще се губи.

  Укрепване на женската репродуктивна система. Две от най-важните даоистки практики за жената за укрепване на женската реподуктивна система са свързани с матката и яйчниците.

  Изкуството на развитие на цветното езеро. Практиката възстановява енергийната циркулация, необходима за нормалната функция на матката. Матката се счита за основния източник на енергия за жената и от нейното състояние зависи светогледът на жената, усещането за пълнота и хармония, нивото и качеството на жизнената енергия. Прекомерната или недостатъчна енергия в матката и невъзможсността да се регулира енергията в нея често води до проблеми в репродуктивната система, влияе негативно върху състоянието на ендокринната система и от там на целия организъм. Практиката помага за предотвратяване на хормонални нарушения, регулиране на менструалния цикъл, балансиране на емоционалното състояние, балансиране на енергийните процеси в организма.

  Изкуството за развитие на цветното хранилище. Практиката е насочена за укрепване функцията на яйчниците. Яйчниците са особен енергиен съд в женското тяло, който е способен да изработва енергия, която опроделя физическата и енергийната структура на жената. Практиката позволява разбирането и осъзнаването на женската природа и регулярното изпълнение позволява да се възстанови естествената циркулация на енергията и служи като профилактика за разсейване на застояла енергия и блокажи в матката, яйчниците, малкия таз, като спомага за отрегулиране на менструалния цикъл, балансиране на хормония фон и емоционалното състояние.

 • II тема „Настройка на Истинното тяло“

  Настройката на Истинното тяло е практическо изкуство, насочено към организиране на женското съзнание, енергия и тяло. То формира усилие за настройка към практическите задачи и е важен инструмент за организация на практическия път на жената и за разбиране на принципите на задълбочаване в практиката. Настройката е от изключително значение, тъй като от нея се предопределя целия алгоритъм на развитие в практиката.

  Регулиране на външното и вътрешното. Изкуството за регулиране на външното и вътрешното включва изработка на усилие, свързано с изграждане на деветте опори в нашето тяло. Практиката за регулиране на циркулацията на енергията в тялото е основополагаща при подготовката за вътрешна работа и предпоставка за изграждане на правилна опора за вътрешните процеси.

  Медитация на Истинната дева. Медитацията на Истинната дева е даоистка практика, която служи за правилна настройка на жената към самата нея и задава основни принципи за напълване на тялото и укрепване на съзнанието. Женската природа е по-зависима от външното пространство и по-податлива на стресови състояния, които нарушават ритъма и нормалното функциониране на женското тяло и менталоността. Медитацията е инструмент, който учи жената как да съхранява и натрупва колкото е възможно повече енергия, в резулатат на което се чувста по-енергична, по-успешна и хармонична.

 • III тема „Укрепване на Истинното тяло“

  Развитието и укрепването на Истинното тяло представлява най-важния етап от практическия път, който укрепва връзката на съзнанието с тялото. Опознава се метода за изграждане на единно тяло, премахва блокажите и пречиства тялото, изработва се вътрешно постоянство. Всички тези фактори характеризират природата на Истинното тяло.

  Пет плътни органа.
  Практиката спомага за активиране и отрегулиране на енергийното състояние на петте плътни органа в тялото или така наречените пет Ин-органа: черен дроб, сърце, далак, бели дробове, бъбреци. Развитието и контрола на енергията именно на тези органи се явява начален и основополагащ етап за свързаност в тялото. Фомирането на базова опора в Ин-органите привежда практикущия към стабилно вътрешно състояние, както в емоционалнен, така и в ментален аспект.

  Укрепване на Ин.
  Изкуството за укрепване на Ин е една от най-важните, но в същото време и малко известни даоистки практики, насочени към събиране и укрепване на енергията. Тъй като природата на жената се характеризира с енергията Ин, тази практика е жизненоважна за нея и помага да се възстанови естествената циркулация на енергията в тялото, която е различна от тази на мъжа. Практиката спомага за нормализиране на циркулацията на енергията в тялото и подпомага нейното стичане от горе на долу, нейното съхранение и усвояване. Укрепването на Ин позволява прегрупиране на цялото тялото по отношение на всички вътрешни органи и системи, чрез възстановяване на циркулацията на енергията по 12-те меридиана в тялото.

  Изкуство за построяване на тялото посредством елемента Вода.
  В практиката са заложени два основни принципа на развитието – закона за съхранение на енергията и закона за възвратност на енергията. Разбирането на тези принципи спомагат за създаването на условия на поточност и цялостност в тялото за натрупване на енергия. Това е необходимо условие за жените, тъй като физиологично енергията за развитие при тях зависи от възвратността и това как се оползотворява.

 • IV тема „Съзнанието на Истинната дева“

  Съзнанието на Истинната дева е условие за овладяване на практиката и основа за запазване на изначалната духовна ценност, която прави женската природа вътрешно завършена и цялостна. Съзнанието на Истинната дева е метод за изграждане на усилие на съсредоточаване, което позволява да се разбере метода на развитие и да се удържа срединността. Когато усилваме съзнанието се освобождаваме от влиянието на неконтролируемите енергии и създаваме условия за постигане на контрол. Съзнанието на Истинната дева е ключът към разбирането на самото развитие на вътрешната природа.

Видео

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

 • Даоистка йога за жени. Разсъждение за развитието на женското тяло

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

 • Даоистко направление „Пътят на Истинната дева“

 • Цайхун Шаонюй (Галинка Бекчиева). Даоистки практики за жени

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

Разписание

Oleg TCHerne onlineРедовните занятия разписание
Oleg TCHerne onlineСофия, Студио за себеразвитие “Янтра”
Oleg TCHerne online
INBI Даоистка алхимия, DaoWoman

Препоръки

 • По време на занятията да се използва удобно облекло от естествени материи.
 • По желание може да си носите възглавничка за медитация и и килимче от естествен материал (рогозка).
 • Въздържайте се от прием на храна минимум 2 часа преди занятие.
 • Участие в програмата е подходящо както жени, така и мъже.

Място на провеждане

гр. София, Студио за себеразвитие “Янтра”

Условия за участие

 • Препоръчваме Ви да се регистрирате на нашия сайт, за да бъде съхранена регистрацията Ви за присъственото занатие в Личния Ви профил.
 • Натиснете бутона «Регистрация» и след това чрез бутона с Кошницата оформете Вашата поръчка.
 • След успешно плащане, ще получите известие за Вашата регистрация на посочения от Вас имейл адрес. Молим да проверите дали коректнно сте посочили Вашите данни!
 • Ако сте заплатили, но не сте получили потвърждение на посочения имейл, молим да проверите папка «Спам». В случай на затруднения, може да ни пишете на events@tch13.market, като приложите потвърждение за извършеното плащане.
 • Заплащането на таксата може да направите през сайта, чрез банков превод или непосредствено на място, където се провежда занатието.
 • За повече информация може да се свържете с Таня Кривачка на тел.: 0892 215 824.

Препоръчваме по темата