Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Реализиране на личната природа чрез Многоизмерния свят
Oleg TCHerne online

Реализиране на личната природа чрез Многоизмерния свят

Онлайн курс

Програма

Всяко същество, родено на Земята, има съзнание, което е неговият инструмент за взаимодействие с околния свят. Няма значение на кое ниво се случва това – дали като част от система, или като самостоятелно реализираща се в света единица. Знанията за света и за собствената ни природа дават възможност на човека да взаимодейства хармонично с пространството и да намери адекватен път за себереализация.

В традициите на Северна и Южна Америка отдавна не е тайна, че живеем в многоизмерен свят и че човешката природа е многоизмерна. Независимо че човешкият път в пространството има и времеви аспект, времето не съществува в пространството на духа ни. Благодарение на тази многоизмерност преходът от едно състояние в друго и постигането на определени цели може да се осъществи на нивото на квантовия скок. Квантът е термин, до който е достигнал разумът на съвременната цивилизация, докато за древните индианци всичко това е неотменна част от личната природа, в която миналото, настоящето и бъдещето са свързани в един миг – тук и сега.

В рамките на тази програма ще разгледаме природата на нашата многоизмерност, ще се докоснем до пространството на подсъзнанието ни благодарение на призмата на Колелото на медицината, което служи като инструмент за построяването на оптималния жизнен път в съгласие с личната ни природа. Ще разпознаем присъствието на Колелото на медицината в живота ни като двигател на всичко, което съществува на планетата. Ще разберем какви са начините за взаимодействие с него. Ще се запознаем с необходимите инструменти и ще разберем как да работим с тях. И най-важното – ще изследваме самите себе си, ще разберем каква е настройката ни и как да коригираме движението си, така че то да ни води в необходимата посока. Ще се научим как да правим по-съзнателни избори, да се движим в многоизмерната си природа и да взаимодействаме съгласно формулите й, а не да живеем според остарели програми.

Тази програма ще използва опита от взаимодействието с културите на Северна и Централна Америка и традицията на Червения път, както и познанията за културата на Андите, свързана с изкуството за живот според принципите на Седемте кода на Андите.

 1. Как да започнем. Стрела на намерението.
 2. Човек и светоглед.
 3. Пространство на Колелото на медицината.
 4. Съюзници (растения-проводници).
 5. Седемте кода на Андите.
 6. Медитация на Колелото на медицината.
 7. Магията на четирите елемента (Земя, Вода, Въздух, Огън).
 8. Пространство на Земята. Ритуал-приношение на Пачамама.
 9. Пространство на Духа. Индианските песни на намерението.
 10. Практически методи за настройване на личния ни живот.
 11. Табак на силата.
 12. Инициация с табак на намерението.

Практика

На всяко занятие ще изпълняваме практиката-медитация Колело на медицината. Ще можем да се потопим в нея през призмата на пространствата на Земята, Водата, Въздуха, Огъня, ще успеем и да осъзнаем какво отражение намира това вътре в нас. Ще работим на нивото на тялото, сетивата и сексуалната енергия, дишането и символите. Ще се докоснем до пространството на нашия дух чрез звученето и ритъма (индианските песни).

Курсът ще бъде полезен както на тези, които са участвали в подобни семинари, така и на онези, които ще присъстват на тези занятия за първи път. Основата на живота е движението по спирала. А признак за това движение е съзнанието, че всеки ден е нов ден, и всяко действие е ново действие. Защото в този момент Вселената продължава да се развива и всичко около нас постоянно се променя. Независимо дали го искаме, или не, ние се променяме заедно с нея. На този семинар ще развиваме вниманието и концентрацията, за да може животът ни да протича не просто в хармония с тези промени, а за да успеем да разкрием способностите си и да ги използваме, да опознаем себе си.

Независимо че програмата ни е разделена на теми, с някои от тях ще се занимаваме през целия курс, тъй като те са основополагащи. Това важи, например, за Седемте кода на Андите и за самата медитация Колелото на медицината. С всяко следващо занятие ще разкриваме все повече многостранността и дълбочината на това познание.

След всяко занятие участниците ще получават домашна работа, за да имат възможността да изследват себе си в самостоятелен ритъм и да могат така да се настроят за следващото занятие.

Самата практика няма да изисква сериозна подготовка, в същото време резултатите от нея ще зависят от това колко искрено ще подходите към нея и към самия себе си. Резултатите са на една ръка разстояние и за нас е важно, да осъзнаем, че те са напълно постижими. Всяка практика има нива и степен на задълбоченост, която зависи от нашата осъзнатост и дисциплина. Затова на онези, които се решат да преминат целия курс, препоръчваме да го изминат до края и да придобият знания, които да превърнат в опит и едва след това – в мъдрост. Именно затова първото ни занятие ще започне с формулировка на задачите – какво и как трябва да правим.

Програмни блокове

 • Как да започнем. Стрела на намерението

  Всеки път има своя начална точка и крайна цел. Началната точка се определя от личната ни природа. Природата на съзнанието ни като личност и като част от вселената. Всичко в света е в движение, а движението определя посоката и крайната цел. Крайната ни цел е в известна степен и нашето намерение. То привлича като магнит нашата жизнена енергия и чертае пътя ни.

  За участие…

 • Човек и светоглед

  Светогледът оказва огромно влияние върху живота ни. Описанието на света предопределя нашите действия и доколко ефективно можем да реализираме себе си и да разкрием природата си. Светогледът се основава на опита и мъдростта, натрупани в човешкото съзнание в хода на неговата еволюция.

  За участие…

 • Пространство на Колелото на медицината

  Годишните сезони се сменят, въздухът подхранва огъня, огънят движи водата, водата движи земята. Ние се раждаме, растем, помъдряваме и намираме мястото си в света. Всичко е в постоянно движение, част от еволюцията и осъзнаването на Духа и Материята. Разширяване и свиване, движение от плътно в празно. Индианците определят тези процеси-закони на взаимодействие и развитие като „Колело на медицината“, като карта.

  За участие…

 • Съюзници: растения-проводници

  Всяко същество в пространството ни има свой дар, способност и съзнание. Включително растенията, които като нас преминават през различни еволюционни етапи. Сред тях има растения учители, съюзници, помощници и лечители, растения на силата.

  За участие…

 • Седемте кода на Андите

  Нашият светоглед е нашата гледна точка към пространството, което обитаваме. И колкото повече гледни точки може да обхване съзнанието ни, толкова по-пълна и цялостна е картината ни за света. Толкова по-обемно е и възприятието ни за Колелото на медицината и повече са възможностите и инструментите, с които можем да боравим. Седемте кода на Андите са светоглед, част от традицията на Керос – наследниците на инките. Тези кодове са ключ към разкриване на многоизмерността на нашата същност и към използването й за подобряване на живота и взаимоотношенията ни.

  За участие…

 • Медитация на Колелото на медицината

  Най-важната част от работата с Колелото на медицината е навлизането в пространството на възможностите, свързано с нашия Дух. С други думи, в пространството на вътрешния огън, тишина и пустота. В пространството, където можем истински да чуем и приемем себе си, такива, каквито сме, без да се съпротивляваме, като дадем възможност на живота да тече в своето русло на нивото на усещанията, мислите и образите. Ще се потопим в това пространство, като го приемем и се отпуснем, като се потопим в нещо като абсолютен покой.

  За участие…

 • Магията на четирите елемента

  В тази част от програмата ще разгледаме четирите елемента от гледна точка на използването им за осъществяване на нашите намерения. Натрупването на лична сила и превръщането й в наше духовно благополучие.

  За участие…

 • Ритуал-приношение на Пачамама

  Тъй като сме се родили в пространството на Майката Земя (Пачамама), за нас това пространство е важно, защото чрез взаимодействието с Майката Земя и чрез многоизмерното й битие, ние ще можем да разкрием жизнения си път през линейното пространство на времето.

  За участие…

 • Индианските песни на намерението

  В индианската традиция един от начините да се докоснем до Духа е чрез звука. Пространството на Духа е едно от най-сложните измерения за възприемане чрез съзнанието, чрез нашето Его. Тук неговите правила и методи не работят. По природа пространството на Духа стои над всичко това, не зависи от него и същевременно е непресъхващ извор на всичко.

  За участие…

 • Практически методи за настройване на личния ни живот

  В тази част, посветена на практическите методи, ще разгледаме целия изучен до момента материал. Ще обсъдим как да използваме в ежедневието си обикновени и на пръв поглед прости неща като магия и алхимия. Ще разгледаме вниманието като основен инструмент. Ще разясним кой е господар на вниманието си и ще разберем как да усилваме това внимание и да увеличаваме личната си сила.

  За участие…

 • Табак на силата

  В тази част от програмата ще приготвим заедно табак на силата. Табакът е първото растение на силата, достигнало до човека като проводник на Духа. Както животът се заражда въз основа на взаимодействието на първоелементите, така и ние като творци ще създадем живо същество (табака на силата), ще му придадем тяло и ще го изпълним с жизненост, с дъх и съзнание, ще му дадем способността да обича и да избира.

  За участие…

 • Инициация с табак на намерението

  В края на програмата ни, след като сме овладели предложените инструменти, ще проведем мини церемония. Ще фокусираме опита си максимално. В тази част ще работим с ритуалите, свързани с използването на Табака на силата.

  За участие…

Разписание

INBI България

Изисквания към участниците

 • За да се включите в програмата, ще ви е необходимо спокойно и уединено място, за да не ви отвлича заобикалящата ви среда от практиката. Ще ви е необходима възглавничка за медитация. Добре е да имате и нещо като кадилничка за паленето на въглища, както и въглища (бързо разпалващи се въглища за наргиле или кадене). Взаимодействието ни с вас ще се осъществи чрез огън под формата на запален въглен, символизиращ духа ни.
 • В програмата ще използваме растения като тютюн и градински чай като помощници и съюзници. Хубаво би било, ако успеете да намерите смола от тамян, пало санто (дърво за кадене) и хвойна. Тези съюзници ще ни помогнат да отворим и поддържаме пространството на Колелото на медицината.
 • По време на програмата ще приготвим и табак на намерението. За това ще са ни необходими следните съставки: самият табак (неароматизиран), плодове от анасон, сушени розови листенца и градински чай. С този тютюн ще разкриете и усилите ритуалите, които ще изучаваме в този семинар. Ще работите с намерението си. Преди всеки следващ урок ще ви бъде представена рецепта за пропорциите.
 • Тъй като ще работим със съзнанието, ще работим и със символи или изписани думи, отразяващи намерението. За това ще са ни необходими празни листове формат А4 и молив или химикал. Желателно е също да имате и маркери в червено, жълто, синьо, зелено и лилаво.
 • За ритуала Пачамама (Деспачо) ще трябва и да закупите определени съставки, свързани с изобилието (например ориз, захар, сладкиши и пр.) и да купите хартия за подаръци с размер 50 на 50 см и красива лента за връзване.
 • Тъй като времето ни ще бъде ограничено, всички участници ще имат възможност да задават въпросите си и да получават домашните си задания и съпътстващите материали в групата в Телеграм. Достъп до групата ще получите при регистрацията си за участие.

Как да вземете участие

 • Инсталирайте предварително програмата Zoom на компютъра си и/ или приложението Zoom на мобилното си устройство.
 • Изберете подходящия за Вас вариант за закупуване на продукта.
 • Посете вашата Количка, от където може да заплатете избраните продукти.
 • Линковете за достъп може да копирате от известието за успешно плащане. Информацията с линковете за достъп ще бъде изпратена и на посочения от Вас имейл. Проверете дали данните Ви са попълнени правилно!
 • Линковете с достъп се съхраняват във Вашия личен профил, само, ако сте завършили поръчката като регистриран потребител.
 • Ако сте заплатили покупката, но не сте получили линк за достъп, моля да проверите папката „Спам“. Линк за достъп може да ви бъде предоставен, ако заявите такъв в Телеграм групата TCH online: Техподдръжка или на имейл tch@olegcherne.com, като приложите и потвърждение за плащането.
 • Молим да се включите 10 минути преди началото на излъчването, за да имате време да проверите звука и картината, и да се настроите.
 • Ако сте пропуснали онлайн-занятие, подайте заявка на електронен адрес tch@olegcherne.com и ще ви изпратим линк за гледане на записа, който ще бъде активен 24 часа след провеждането на занятието. Моля, изпращайте и потвърждение за извършено плащане.