Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
"Perfect One. Индийска Алхимия I-во ниво" Нигела
Oleg TCHerne offline

Индийска Алхимия I-во ниво

Perfect One

15 лв.
Занятие 28 май
15 лв.
Занятие 4 юни
15 лв.
Занятие 11 юни
15 лв.
Занятие 18 юни
15 лв.
Занятие 25 юни
15 лв.
Занятие 2 юли

Програма

„Физическото тяло е Храма на душата – микрокосмоса на света и в него са заложени всички макрокосмически принципи.“

Индийската алхимия е книга, която обяснява как трябва да се разбират пространството и знанията.

В основата на индийската алхимия лежат три важни аспекта или три пътя (йога, тантра и расаяна), всеки от които има своя особеност и специфика, но основното което ги обединява е идеята за природата на духа. Не тялото, а духа е този на чиято основа се построяват не само практиките, но и жизнения път. Според индусите, когато човек успее да получи контрол над движението на съзнанието (в частност на духа) и може да го фокусира на едно място, тогава получава контрол не само над живота си, но и престава да бъде зависим от кармичните закони. По този начин, човек сам изгражда съдбата си, а не остава пасивен на външните обстоятелства.

Програмни блокове

 • Самадхи медитация

  Състояние на съзнанието, способно да привнесе даден закон или природа на духа на материално ниво на възприятие-съзнание Капила. Това е важен аспект, свързан с дуалността на съзнанието, когато то се изменя и се настройва на висшите знания. Практиката е фокусирана върху работа с концентрация в областта над темето, където „условно“ е разположена чакра-областта Турия (или Диска на Сударшана), посредством която можем контролирано да взаимодействаме с висши съзнания, или ако положим достатъчно усилие, да се свържем с висшите знания и потенциал.

  Иначе казано, областта Турия – там където съзнанието престава да бъде дуално, е свързана с идеята за единност (обединение) на съзнанието и се явява важен атрибут за преобразуване, или даже материализация на формата на енергията, лежащ в основата на кхмерската традиция, която в най-чист вид е съхранила принципите на Индийската алхимия до днес.

 • Шакти-Йога

  Шакти-Йога или йога на матката – базова трансформация на енергията. Практиката е насочена към наработване на вътрешна сила, като подготовка за преминаване към същинския алхимичен процес. Свързана е с отработването на три усилия- вата, пита и капха.

  Шакти йога е дълбок вътрешен процес, при който не е важно външно какво правим, а дали имаме достатъчно ниво на концентрация и съсредоточеност, за да можем вътрешно да изпълняваме задачите- работата с трите усилия. От позицията на шакти йога, става дума за одухотворена енергия, тоест енергия, която има съзнание. В този смисъл, когато създадем направление на енергията, ние не просто създаваме условия за циркулация на енергията, но с направление или иначе казано- условно въртене на енергията, но съгласно дадена ос.

  За алхимичния процес е важна допълнителната акумулация и трансформация на енергия, свързани с работата с една или друга част от тялото (алхимични съдове). Такъв съд се явява матката (или долната част на корема при мъжете), където енергията се натрупва естествено по анатомичен принцип.

  Ние се нахождаме в магнитно поле, създаващо определено усилие (натиск), което заставя енергията да се натрупва в определени зони на пресичане. Такава зона е матката. Тя още е в състояние да оперира и с усилия, и затова тук е необходимо допълнително ментално усилие, за да може натрупаната енергия да не се губи.

 • Анатомия на стъпалата. Атхара

  Развива идеята за съзнанието Капила, или привнасяне на духовното тяло(небесните принципи) на основание на което се построява физическото тяло. В много традиции – тибетска, азиатска, се изхожда от идеята, че когато работим с дадена част от тялото, тя се явява част от небесния план, или това е идеята за Бхавите – свещени части в тялото, способни да натрупват и преобразуват енергията.

  Първо ниво на индийската алхимия разглежда стъпалата и има за цел вътрешно обединение на енергията в тях, за да можем впоследствие да обработваме тази енергия. Анатомията се построява на принципа на особеността на акумулация на енергията и едновременно с това на разбирането за свързаността в тялото. Именно затова е важно да разбираме с какво работим, какво свързваме в тялото и защо.

  Работата със стъпалата е сложна, поради естеството на енергията в тях, която е дуална, временна. Задачата на първо ниво е да подготви и преобразува стъпалата, така че като резултат енергията от тях да не излиза навън, а да постъпва навътре в тялото. Посредством практиката наработваме възвратност на енергията в стъпалата, като условие за преобразуването й впоследствие. Принципиално е каква енергия постъпва в нашето тяло, а краката лесно се зацепват за грубата енергия.

 • Построяване на тантрично тяло

  Изначалната задача на Тантра е да се избяга от разрушението, тоест да се отдалечим от това, което разрушава природата на нашия дух. Тантра е определено състояние на тоналност, настройка на съзнанието, в процеса на което се генерира енергия в тялото и пространството. Това е и задачата на построяване на тантричното тяло, да се достигне до състояние на тялото, при което енергията престава да излиза от нас, а придобива свойството да се натрупва и акумулира вътре в тялото, което е и необходима предпоставка за последващото й преобразуване. Затова е важно, като начало да се научим да преживяваме или това означава, във време на практиката да поддържаме определено ниво на тоналност, вибрация в съдовете на тялото, за да създадем условия, усилвайки съзнанието и ума си, впоследствие да удържаме и направляваме тази енергия.

  Формирането на тантрично тяло е по своето естество създаване на друг вид енергия, иначе казано вътрешно и честотно обединение на енергията в тялото. Затова основната задача при построяването на тантричното тяло е отработване свързаността на цялото тяло.

  Ето защо, на първо място е необходимо да подготвим стъпалата, в които от една страна са представени всички органи и връзки в тялото, но също така представляват и своеобразна проекция на макрокосмоса. Енергията в тях, обаче е дуална, временна. От съществено значение е да проработим стъпалата и енергията в тях, създавайки условия същата да навлиза навътре в нас (възвратност на енергията). Именно по този начин полагаме началото на независимост от временните процеси. Стъпалата са едно от местата в тялото, където е възможно да се натрупва и трансформира енергията. Иначе казано, при формиране на тантричното тяло, всъщност изменяме състоянието и вибрацията в стъпалата, подготвяйки ги за преобразуване.

 • Дева Тантра

  Дева Тантра е свързана с разбирането на условията за тантра- изменение на тоналността в отделите на мозъка. С други думи, тантра – това е умението да възприемаме действията, които извършваме през един или друг от отделите на мозъка, тоест да се нахождаме в резонанс с местата за преобразуване на енергията, които проработваме. Всеки отдел има своя идея за преобразуване.

  Съгласно интегралното разбиране за построяване на тялото, стъпалата са свързани с първо интегрално поле, респективно шията е следващата зона, съотнасяща се към това поле- нашата пренатална природа, а така и към възможностите за преобразуване на енергията в тялото. Шията е свързана с първия отдел на главния мозък (продълговат мозък) и предопределя нашите природни възможности за опериране с мозъка, като посредством отработване на вниманието в тази област, не само обединяваме мозъка, но и самото съзнание, подготвяйки го за алхимична работа.

 • Храмова йога

  Комплексът е насочен към разбирането на идеята за обединеност на енергията в стъпалата през призмата на работа на цялото тяло и съзнанието.

 • Апсара Рамха. Алхимична част

  В алхимията, Апсара се разглежда като небесна есенция, която се отработва чрез определено движение и усилие. Апсарите са небесни нимфи, които са в състояние да работят не само със собствената си енергия, но и да преобразуват пространството.

  Първата и основна задача на танца е да хармонизираме себе си. Танцът превъплъщава идеята за храма вътре в нас. Вътрешният храм трябва да се построява така, че енергията в него да се усилва, защото на първо място човек трябва да се промени вътрешно, за да преобразува пространството и навън.

  Индийската алхимия разглежда 12 нива на танца, въплъщаващи идеята за различните макрокосмически принципи – 12 танца на пространството, всеки от които има своя задача, опора и трябва да бъде облечен в съответната форма.

  Рамха има за задача да формира правилното дишане, като подготовка за разбиване (смесване) на енергията в долната част на корема (матката).

 • Мандала Тара Янтра

  Способността и умението да структурираме пространството.

  Мандалата е вид енергия във формата на геометрична фигура, проекция на определена енергийна пропорция. Тя възпроизвежда идеята за символа, като определен език за общуване с пространството, възприятие, структуриране, преобразуване на пространството. Работата с мандалата развива съзерцателността, умственото усилие и способността за съсредоточаване на вниманието върху формата и енергията, заключена в нея.

 • Ритуал Лакшми

  Индийската алхимия се състои от 12 нива, като Ритуала е едно от тях. Свързан е със способността да се настройваме и да формираме правилно отношение към пространството, защото „Пространството е даденост, която предопределя нашето битие“.

Видео

 • The Perfect One. Храмовая йога

 • Олег Черне. Лекция „Храмови танци“. Купи

Разписание

The Perfect One Bg

Препоръки

 • По време на занятията да се използва удобно облекло от естествена материя.
 • По желание може да си носите възглавничка за медитация и постелка от естествена материя (килимче).
 • Въздържайте се от прием на храна минимум 2 часа преди занятие.
 • Участие в програмата е подходящо както жени, така и мъже.
 • Препоръчителен абонамент за Телеграм групите The Perfect One Bg и The Perfect One, където се споделят допълнителни материали.

Място на провеждане

България, с. Бистрица, зала «ТСН»

Как да вземете участие

 • Препоръчваме Ви да се регистрирате на нашия сайт, за да бъде съхранена регистрацията Ви за присъственото занятие в Личния Ви профил.
 • Натиснете бутона «Регистрация» и след това чрез бутона с Кошницата оформете Вашата поръчка.
 • След успешно плащане, ще получите известие за Вашата регистрация на посочения от Вас имейл адрес. Молим да проверите дали коректнно сте посочили Вашите данни!
 • Ако сте заплатили, но не сте получили потвърждение на посочения имейл, молим да проверите папка «Спам». В случай на затруднения, може да ни пишете на events@tch13.market, като приложите потвърждение за извършеното плащане.
 • Заплащането на таксата може да направите през сайта, чрез банков превод или непосредствено на мястото, където се провежда занятието.
 • За повече информация може да се свържете с Таня Кривачка на тел.: 0892 215 824.

Препоръчваме по темата