Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Даоистката алхимия. Изкуство на дишането на костенурката. Видеозапис на програмата на Олег Черне
Oleg TCHerne video

Изкуство на дишането на костенурката

Видеозапис на програмата на Дзие Кун

Развиването на дишането на костенурката е алхимичен процес, който преобразува енергията и създава едно свръхсъстояние, връзка със собствения дух. Важно е да се имат предвид целият процес, алгоритъмът, цялата технологична верига на развитие – от момента на построяване на анатомичната схема до превръщането на дишането в източник за получаване на еликсир и до овладяване на безсмъртното дишане.

 

Програма

Анатомия на дишането на костенурката

Обособяването на анатомичен модел на дишане е необходимо за вътрешното развитие, свързано с изграждането на дишането. То от своя страна се разглежда не просто като дихателен процес, а като източник за получаване на еликсир. Важно е първо тялото да се подготви и адаптира към работата. За развитието на висшите способности на тялото, свързани с дишането, е важно да се вникне в анатомията на дишането. За целта се активира цяла анатомична верига – от очите до перитонеума. Тя променя вътрешното налягане на дишането и включва тазовата диафрагма.

Позиция на черната костенурка Сюан У

Позицията на Черната костенурка е основа за развитие и напредък в знанието за дишането на костенурката. Позата е не само важна част за усвояване на дишането, но се характеризира и със специално диафрагмено усилие. Дишането, заради правилното тристепенно положение, се счита за вид усилие на Костенурката.Този етап включва подготовка на физическото тяло, на съдовете и мозъка и тренира прехода от временни ресурси – сред които са физиката на тялото и дихателните мускули – към вътрешна опора за дишането.

Премахване на препятствията пред истинното дишане

Отстраняването на препятствията представлява процес на освобождаване както от външните, така и от наличните вътрешни бариери. Процесът на възстановяване е затруднен и от постнаталната ни активност. Би трябвало да премахнем и застоя в съзнанието, в стомаха, в белите дробове – във всички въвлечени в процеса на дишане органи и системи. Докато не отстраним бариерите, които ни пречат да усвояваме Дишането на костенурката, няма да успеем да се придвижим нататък.

Настройка Дзяоту

Настройката е важен фактор за сдобиване с ментална сила, а Драконът Дзяо се смята за неин откривател. Той е един от „Деветимата синове на Дракона“, учител на Черната костенурка Сюен У. Задачите в настройката се базират на двойственото състояние на дишането, което трябва да бъде преобразувано в единно състояние. Подобно на поведението на Дзяо Ту, външното дишане се възприема като грубо, а истинното се помещава в съкровена раковина. То е скрито от очите на простолюдието. Настройката на Дзяо Ту подразбира правилна настройка на мозъка, на движенията, на вътрешния ритъм и на сърцето.

 

Техническа информация

Записът на излъчването се състои от 8 отделни видеа с качество HD:

Название Продолжительность видео
1 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 1 урок 50 мин.
2 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 2 урок 53 мин
3 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 3 урок 51 мин.
4 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 4 урок 49 мин.
5 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 5 урок 52 мин
6 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 6 урок 53 мин
7 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 7 урок 51 мин
8 Дзие Кун. Запис семинар „Изкуство на дишането на костенурката“ 8 урок 50 мин

Аспект на екрана: 16:9

INBI България, INBI Даоистка алхимия

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата